"kabil@tika.gov.tr" eposta adresinden "Servis Güncellemesi" konu başlığı ile oltalama içerikli epostalar gönderildiği istihbar olunmuştur.

Çeşitli kurum ve kuruluşlara "kabil@tika.gov.tr" eposta adresinden "Servis Güncellemesi" konu başlığı ile oltalama içerikli epostalar gönderildiği istihbar olunmuştur. Zararlı eposta içerisindeki linke tıklandığında kullanıcıyı saldırganların oluşturduğu "https[:]//formcrafts[.]com/a/46356?preview=true" adresine yönlendirdiği ve kullanıcı parolalarını çalmayı amaçlayan bir formun doldurulmasını amaçladığı tespit edilmiştir. Oltalama epostaların örnek bir ekran görüntüsü ekte mevcuttur

Resim

Bu kapsamda;

1- Oltalama gönderildiği istihbar olunan e-posta adresine karşı gerekli önleyici tedbirlerin alınması

2- Kurum içi E-posta servislerinde gerekli incelemelerin yapılarak oltalama içerikli e-postaların geldiği adreslerin parolalarının değiştirilmesi

3- Oltalama içerikli epostalardan etkilenen ve doğru kullanıcı adı ve parola bilgisi giren kullanıcıların olup olmadığının araştırılması

4- Kurum içerisinde kullanıcıların bu konu hakkında dikkatli olmalarını sağlamak amacı ile bilgilendirme yapılması

5- Bu gibi oltalamala e-postalara karşı kurum içerisinde kullanıcıların farkındalık çalışması yapılması

hususlarında,

Bilgi ve gereğini rica ederiz.

Bu içerik 14.10.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 1959 kez okundu.