BİDB Hizmet Standartları

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1 İlgili mevzuat ve yasalar çerçevesinde, Trakya Üniversitesi bilişim teknolojileri alt yapı işlemlerinin ve network güvenliğinin düzenlenmesi, sağlıklı ve sürekli çalışmasının sağlanması, geliştirilmesi. -
 1.1 Trakya Üniversitesi bünyesinde yer alan bilgi işlem alt yapısının iletişim ve kontrol sistemlerinin çalışır durumda tutulması. -
 1.1.1 Trakya Üniversitesi DNS / Web / Proxy ve E-posta Sunucuları’nın idaresi. Network yapısının sorunsuz çalışması için ROUTER / ANA SWITCH ve FIREWALL yönetimi. -
 1.1.2 T.Ü.'nde Kablolu / Kablosuz / Eduroam (Üniversiteler arası kablosuz ağ) ağı hizmeti. -
 1.1.3 Trakya Üniversitesi bünyesinde network bağlantısı için birimlere otomatik IP dağıtımı. -
 1.1.4 T.Ü. Network bağlantısı için gerekli keşfin yapılması, bağlantı kurulumunun sağlanması ve hataların düzeltilmesi, ağ cihazlarının bakımı, kontrolü ve işletimi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca ihtiyaç tespit edilmediği durumlarda; ilgili birim tarafından resmi yazı / e-posta ya da "Hizmet Talep Formu" ile  talepte bulunulması
 1.1.5 T.Ü. yerel internet ağı altyapı omurgasında oluşan aksaklıkların ve cihaz arızalarının giderilmesi. -
 1.1.6 T.Ü.'nde mevcut internet ağının genişletilebilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması ve uygun ortamın hazırlanması. -
 1.1.7 T.Ü. internet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlenmesi, hataların analiz edilip raporlanması, aktif cihazların performans takibinin yapılarak problemli noktalara operasyon yapılarak dinamikliğin sağlanması. Cacti yazılımı ile görsel ağ altyapısı raporlama hizmeti
 1.2 Trakya Üniversitesi'ne ait web sunucularının yapılandırılması ve sağlıklı işlemesinin sağlanması. -
 1.2.1 Trakya Üniversitesi Kurumsal Web Sayfaları’nın oluşturulması, güncellenmesi ve çalışma devamlılığının sağlanması. Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca ihtiyaç tespit edilmediği durumlarda; ilgili birim tarafından resmi yazı / e-posta ya da "Hizmet Talep Formu" ile  talepte bulunulması
 1.2.2 Trakya Üniversitesi Birimleri'ne / Personel ve Lisansüstü Öğrencileri'ne Web alan adı açılması ve erişim işlemleri. Web sayfası subdomain ve alan talep formu, kurumsal kimlik fotokopisi
 1.2.3 Trakya Üniversitesi Web Sitesi FTP erişim şifre güncelleme işlemleri. Telefon / e-posta ya da "Hizmet Talep Formu"nda TC Kimlik No - Doğum Yılı bilgisi ile birlikte talepte bulunulması
 1.2.4 Trakya Üniversitesi Web ana sayfasına; duyuru, haber, etkinlik eklenmesi. Kurumsal e-posta ekinde gönderilen duyuru içeriği
 1.3 T.Ü. Kurumsal e-posta sisteminin yapılandırılması ve sağlıklı işlemesinin sağlanması. -
 1.3.1 Trakya Üniversitesi Birimleri'ne / Personeli'ne ve Öğrencileri'ne  @trakya.edu.tr uzantılı kurumsal e-posta hesabının açılması ve erişim işlemleri. "Online E-posta Hesabı Talep Formu" ile ya da kurumsal kimlik fotokopisiyle birlikte talepte bulunulması
 1.3.2  @trakya.edu.tr uzantılı kurumsal e-posta hesabı şifre güncelleme işlemleri. Telefon / e-posta ya da "Hizmet Talep Formu"nda TC Kimlik No - Doğum Yılı bilgisi ile birlikte talepte bulunulması
 1.3.3 T.Ü. Öğrencileri'nin @trakya.edu.tr uzantılı e-posta hesaplarının toplu olarak açılması / kapatılması. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından her yarıyıl başlangıcında bildirilen ayrılan-başlayan öğrenci listeleri
 1.3.4 T.Ü. Personel Daire Başkanlığı tarafından AYLIK periyodlar ile bildirilen personel hareketleri doğrultusunda; Ayrılma/Başlama/Ünvan Değişikliği bilgilerinin BİDB kayıtlarında güncellenmesi. Personel Daire Başkanlığı tarafından AYLIK periyodlar ile bildirilen personel hareketleri doğrultusunda; Ayrılma/Başlama/Ünvan Değişikliği bilgileri.
 1.3.5 Trakya Üniversitesi ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı duyurularının e-posta sistemi (LDAP GRUP bilgileri doğrultusunda] üzerinden yapılması. Kurumsal e-posta ekinde gönderilen duyuru içeriği
 1.4 T.Ü. Kütüphane veritabanlarına üniversite kampüsü dışından online erişim sisteminin yapılandırılması ve sağlıklı işlemesinin sağlanması. -
 1.5 Trakya Üniversitesi bünyesinde güvenli ağ iletişiminin yasal prosedürler doğrultusunda sağlanması. -
 1.5.1 Trakya Üniversitesi birimlerinin ihtiyacı olan bilgisayar ve ek donanımlara uygun Teknik Şartname hazırlanarak destek verilmesi. İlgili birim tarafından resmi yazı / e-posta ya da "Hizmet Talep Formu" ile  talepte bulunulması
 1.5.2 Trakya Üniversitesi’nce satın alınan bilgisayarların ve ek donanımların, geçici ve kat’i kabul işlemlerinde teknik destek sağlanması. İlgili birim tarafından resmi yazı / e-posta ya da "Hizmet Talep Formu" ile  talepte bulunulması
 1.6 Trakya Üniversitesi'nde oluşturulan bilgilerin/verilerin ilişkisel veritabanında saklanması, erişiminin ve güvenliğinin sağlanması. -
 1.7 Trakya Üniversitesi'nde bilişim alanında kullanılan sistemlerle ilgili yedekleme işlemlerinin sağlanması. -
 1.7.1 Trakya Üniversitesi'nin ürettiği verilerin saklanması, güvenliği ve yedeklenmesinin yasal prosedürler doğrultusunda sağlanması -
 1.8 T.Ü. Bilişim Sistemleri'nde tanımlı kullanıcıların üniversiteye ait kaynaklara erişiminin denetlenmesi, yetkilendirilmesi. -
 1.8.1 Kurumsal e-posta hesabına sahip kullanıcıların "Kimlik Doğrulama Sistemi" üzerinden internet erişim işleminin sağlanması. -
 1.8.2 T.Ü.'nden ayrılan personele ait mevcut hesapların tespit edilerek 15 gün içerisinde kapatılacağını belirten e-posta bildiriminde bulunulması ve tanınan süre sonunda tüm hesapların kapatılması. Personel Daire Başkanlığı tarafından AYLIK periyodlar ile bildirilen personel hareketleri doğrultusunda; Ayrılma/Başlama/Ünvan Değişikliği bilgileri.
 1.8.3 T.Ü. öğrenciliği devam etmeyenlerin kurumsal e-posta hesapların kapatılması. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından her yarıyıl başlangıcında bildirilen ayrılan-başlayan öğrenci listeleri
2 İlgili mevzuat ve yasalar çerçevesinde, Trakya Üniversitesi'nin ihtiyaç duyduğu yazılım hizmetlerinin geliştirilmesi, yazılım satın alma sürecinde kurum ihtiyaçlarının tespit edilmesi, yazılım yeterliliğinin denetlenmesi, kurumsal işleyiş için gerekli yazılım üretim işine yönelik çalışmaların yürütülmesi. -
 2.1 Trakya Üniversitesi bünyesinde ihtiyaç duyulan kurumsal yazılımların yasal prosedürler doğrultusunda geliştirilmesi. -
 2.2 Trakya Üniversitesi Kurumsal Web Sayfası hizmeti verecek yazılımların tasarlanması, yönetilmesi ve güncellenmesi. -
 2.3 T.Ü.'nin ihtiyacı olan yazılım hizmetlerinin belirlenmesi ve satın alımı esnasında; yasal prosedürler doğrultusunda kurum ihtiyaç ve isteklerine uygun yazılımların belirlenmesi. -
 2.4 T.Ü. için üretilen yazılımların uygunluğunun denetlenmesi, değişen ihtiyaçlara göre ilgili firmalara bilgi verilmesi. -
 2.5 T.Ü. içinde kullanılan yazılımların birbiri ile ilişkisini sağlayacak uygulamaların geliştirilmesi. -
 2.6 Kurum içinde kullanılan bilişim sistemlerine ait yazılım güncellemelerinin, yasal prosedürler doğrultusunda takip edilmesi. -
 2.7 T.Ü. için geliştirilen yazılımlara uygun olarak teknolojik gelişmelerin yasal prosedürler doğrultusunda takip edilerek düzenlemeler yapılması. -
3 Trakya Üniversitesi bünyesinde kullanılan bilgisayar, yazıcı, Ağ Anahtarı, bunlara ait parçalar ve tüm çevresel donanımlara yasal prosedürler doğrultusunda teknik destek hizmeti verilmesi ve bu hizmetlerin koordine edilmesi. -
 3.1 Trakya Üniversitesi bünyesinde kullanılan kuruma ait tüm bilgisayar, yazıcı, fotokopi, faks, ağ anahtarı, ağ alt yapı kablolaması ile ilgili yasal prosedürler doğrultusunda teknik destek hizmetleri verilmesi. -
 3.1.1 Trakya Üniversitesi’ne bağlı tüm birimlerin yazılım ve donanım eksikliklerinin analizinin yapılması ve giderilmesi. İlgili birim tarafından resmi yazı / e-posta ya da "Hizmet Talep Formu" ile  talepte bulunulması
 3.1.2 Trakya Üniversitesi’ne ait tüm bilgisayarların donanım arızalarının tespit edilerek giderilmesinin sağlanması. Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca ihtiyaç tespit edilmediği durumlarda; ilgili birim tarafından resmi yazı / e-posta ya da "Hizmet Talep Formu" ile  talepte bulunulması
 3.1.3 Trakya Üniversitesi bünyesinde, uç noktalarda kurulu bulunan ve Trakya Üniversitesi'ne ait olan bilgisayarların bakımı ve tamiri. Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca ihtiyaç tespit edilmediği durumlarda; ilgili birim tarafından resmi yazı / e-posta ya da "Hizmet Talep Formu" ile  talepte bulunulması
 3.1.4 T.Ü.'ne ait tüm bilgayarlara; Windows 9x, Windows 2000, Windows 2003, 2008 Server, Win Xp, Win7, Unix, Linux İşletim Sistemleri, MS Office ve tüm yardımcı programların kurulması. Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca ihtiyaç tespit edilmediği durumlarda; ilgili birim tarafından resmi yazı / e-posta ya da "Hizmet Talep Formu" ile  talepte bulunulması
 3.1.5 T.Ü.'ne ait tüm bilgayarlarda ilgili Antivirüs yazılımlarının yönetim ve denetiminin sağlanması. Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca ihtiyaç tespit edilmediği durumlarda; ilgili birim tarafından resmi yazı / e-posta ya da "Hizmet Talep Formu" ile  talepte bulunulması
 3.1.6 Trakya Üniversitesi bünyesinde ihtiyaç duyulan noktalara konulması gereken ağ anahtar cihazlarının (Swicth) konfigurasyonunun yapılması. Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca ihtiyaç tespit edilmediği durumlarda; ilgili birim tarafından resmi yazı / e-posta ya da "Hizmet Talep Formu" ile  talepte bulunulması
 3.1.7 T.Ü. Sunu (Multivizyon) hazırlanması ve sunu gösteriminde şehir içine veya şehir dışına personel desteğinin verilmesi. İlgili birim tarafından resmi yazı / e-posta ya da "Hizmet Talep Formu" ile  talepte bulunulması
 3.1.8 Trakya Üniversitesi birimlerinde yapılan sınavlarının bilgisayar ortamında takibi için gerekli personel ve yazılım desteğinin verilmesi. İlgili birim tarafından resmi yazı / e-posta ya da "Hizmet Talep Formu" ile  talepte bulunulması
 3.2 T.Ü. bünyesinde kullanılan kuruma ait tüm bilgisayar, yazıcı, fotokopi, faks, ağ anahtarı, ağ alt yapı kablolaması ile ilgili teknik destek ve servis hizmeti alınmasının sağlanması. -
 3.3 T.Ü. Bilgi İşlem Sistemleri'ne ait envanterin tutulması ve değişikliklerin takip edilmesi. -
 3.4 T.Ü. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sorumluluğundaki sistemlerin ihtiyaçlarının, yasal prosedürler doğrultusunda belirlenerek satın alma talebinde bulunulması. -
 3.4.1 T.Ü. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın taşınırlarının teslim alınması, korunması, kullanım yerlerine teslim edilmesi, kayıtlarının tutulması ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlenmesi. Başkanlık tarafından resmi yazı ile satın alma talebinde bulunulan taşınırlar
 3.5 Trakya Üniversitesi bünyesinde verilen teknik destek hizmetlerinin diğer bağlı birimlerde koordine edilmesi. -
 3.6 Trakya Üniversitesi bünyesinde verilen teknik destek ve servis hizmetlerinin raporlanması. -
Bu içerik 13.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 5550 kez okundu.