Görev, Yetki ve Sorumluluklar


1. Sistem Yönetim ve Planlama Fonksiyonu

1.1. Üniversitenin ihtiyaç duyduğu iletişim ve ağ alt yapısını yasal prosedürler doğrultusunda kurmak ve işlemesini sağlamak.

1.2. Network güvenliğini yasal prosedürler doğrultusunda sağlamak ve kontrol etmek.

1.3. İlgili Antivirüs yazılımlarının yönetim ve denetimini sağlamak.

1.4. Üniversitenin hizmetlerini etkileyecek dış faktörleri incelemek.

1.5. Yeni hizmet fırsatlarını yasal prosedürler doğrultusunda belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere karşı tedbirler almak.

1.6. Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiği ile yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

1.7. Oluşacak yeni koşullara göre proaktif davranarak yasal prosedürler doğrultusunda hizmet sunmak, bu hizmetlerin kalitesinde iyileştirme sağlamak.

1.8.  Başkanlığın görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yasal prosedürler doğrultusunda kurallara uygun yürütmek.

1.9.  Başkanlığın faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

1.10. Üniversitenin ürettiği verilerin saklanması, güvenliği ve yedeklenmesini yasal prosedürler doğrultusunda sağlamak.

 

2 Yazılım Geliştirme ve Yönetim Fonksiyonu

2.1.  Üniversitenin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, idarenin veri erişim ihtiyaçlarına uygun yazılım uygulamalarını yasal prosedürler doğrultusunda geliştirmek.

2.2. Bu uygulamalara destek vermek.

2.3. Bu uygulamalarla oluşacak verilerin erişim yetkilerini planlamak.

2.4. Bu uygulamalarla ilgili rapor ve analizler üretmek.

 

3. Donanım Sistemleri Fonksiyonu

3.1. Üniversite bünyesinde kullanılan ve kuruma ait; bilgisayar, yazıcı, ağ anahtarı ve tüm çevresel donanımlara yasal prosedürler doğrultusunda destek hizmeti vererek sağlıklı ve güvenli çalışmalarını sağlamak.

3.2. Bu cihazlarla ilgili, gerekirse ilgili kuruluşlardan yasal prosedürler doğrultusunda servis hizmeti talep etmek.

3.3. Donanım destek ve servis hizmetleriyle ilgili İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.

3.4. Üniversite birimlerinde yasal prosedürler doğrultusunda ihtiyaç oluşacak tüm bilişim teknolojilerine ait gereksinimleri belirleyici fizibilite çalışmalarında bulunmak, ilgili teknik şartnameleri hazırlamak ve ilgili birim/birimlere iletmek.

Bu içerik 13.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 18197 kez okundu.