Personelimiz

Bilgi İşlem Daire Başkanı V.

Prof. Dr. Hilmi KUŞÇU

Görev : Bilgi İşlem Daire Başkanı V.
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1108
TÜ E-Posta : hilmi@trakya.edu.tr

Sistem Şube Müdürlüğü

Müh. Şenol ŞEN

Görev : Sistem Şube Müdürlüğü
Telefon : 0 (284) 235 85 31 » Dahili : 115
TÜ E-Posta : senolsen@trakya.edu.tr

Dr. Müh. Mustafa ÇETİNGÖZ

Görev : Sistem Şube Müdürlüğü
Telefon : 0 (284) 235 85 31 » Dahili : 118
TÜ E-Posta : mustafacetingoz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Emine Ümid KURTİŞ

Görev : Sistem Şube Müdürlüğü
Telefon : 0 (284) 235 85 31 » Dahili : 117
TÜ E-Posta : senumid@trakya.edu.tr

Çözümleyici Serpil TÜKÜÇ

Görev : Sistem Şube Müdürlüğü
Telefon : 0 (284) 235 85 31 » Dahili : 116
TÜ E-Posta : serpiltukuc@trakya.edu.tr

Görev : Sistem Şube Müdürlüğü
TÜ E-Posta : sehersilistireli@trakya.edu.tr

Yazılım Şube Müdürlüğü

Dr. Müh. Selçuk YAZAR

Görev : Yazılım Şube Müdürlüğü
Telefon : 0 (284) 235 85 31
TÜ E-Posta : selcukyazar@trakya.edu.tr

Yaz. Dest. Pers. Ali Rıza ALTAN

Görev : Yazılım Şube Müdürlüğü
Telefon : 0 (284) 235 85 31 » Dahili : 133
TÜ E-Posta : arizaaltan@trakya.edu.tr

Yaz. Dest. Pers. Raşit Erkan HOŞCOŞKUN

Görev : Yazılım Şube Müdürlüğü
Telefon : 0 (284) 235 85 31 » Dahili : 132
TÜ E-Posta : rerkanhoscoskun@trakya.edu.tr

Programcı Nihal TAN KAÇAR

Görev : Yazılım Şube Müdürlüğü
Telefon : 0 (284) 235 85 31 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : nihalkacar@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Kemal HAKAN

Görev : Yazılım Şube Müdürlüğü
Telefon : 0 (284) 235 85 31 » Dahili : 129
TÜ E-Posta : kemalhakan@trakya.edu.tr

Müh. İlhan KIRMIZI

Görev : Yazılım Şube Müdürlüğü
Telefon : 0 (284) 235 85 31 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : ilhankirmizi@trakya.edu.tr

Donanım Şube Müdürlüğü

Bilg.İşl. Özcan GÜLBABA

Görev : Donanım Şube Müdürlüğü
Telefon : 0 (284) 235 85 31 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : ozcang@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Cengiz BAYRAM

Görev : Donanım Şube Müdürlüğü
Telefon : 0 (284) 235 85 31 » Dahili : 119
TÜ E-Posta : cengizbayram@trakya.edu.tr

Teknisyen Kemal UZUNOĞLU

Görev : Donanım Şube Müdürlüğü
Telefon : 0 (284) 235 85 31 » Dahili : 121
TÜ E-Posta : kemaluzunoglu@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Taner TUNA

Görev : Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Telefon : 0 (284) 235 85 31 » Dahili : 135
TÜ E-Posta : tanertuna@trakya.edu.tr

Teknik Destek

Tek. Dest. Pers. Oğuz YURTSEVER

Görev : Teknik Destek
TÜ E-Posta : oguzyurtsever@trakya.edu.tr

Tek. Dest. Pers. Mert BENZERLİ

Görev : Teknik Destek
TÜ E-Posta : mertbenzerli@trakya.edu.tr

Tek. Dest. Pers. Tugay TORLAK

Görev : Teknik Destek
Telefon : 0 (284) 235 85 31
TÜ E-Posta : tugaytorlak@trakya.edu.tr

Teknisyen Emin ERDEM

Görev : Teknik Destek
Telefon : 0 (284) 235 85 31 » Dahili : 130
TÜ E-Posta : eminerdem@trakya.edu.tr

Destek Hizmetleri

Hizmetli Seher KÖÇ

Görev : Destek Hizmetleri
TÜ E-Posta : seherkoc@trakya.edu.tr